Foliju pokazać/schować

Chowa wubranu foliju, zo njeby so w prezentaciji pokazała.

Čisło schowaneje folije je přešmórnjene. Zo byšće schowanu foliju pokazał, wubjerće Prezentacija – Foliju pokazać/schować znowa.

Symbol za Foliju schować

Foliju pokazać/schować

Prošu podpěrajće nas!