Pokazajće abo schowajće .

Standardne městno je nalěwo na dźěłowym wobłuku.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće .


Klikńće z prawej tastu na wubranu miniaturu we wobłuku, zo byšće kontekstowy meni z přikazami wočinił.

Prošu podpěrajće nas!