Časměrjenje

Podawa časměrjenje za aktualny efekt w dialogu Efektowe nastajenja.

Dialog swójskeho traća animacije

Startować

Pokazuje startowu kajkosć wubraneho animaciskeho efekta. Slědowace startowe kajkosće su k dispoziciji:

Dlijenje

Podawa přidatne dlijenje n sekundow, doniž efekt njestartuje.

Traće

Podawa traće efekta.

Wospjetować

Podawa, hač a kak so ma aktualny efekt wospjetować. Zapodajće ličbu wospjetowanjow abo wubjerće jedne z lisćiny:

Po wothraću wróćo nawić

Podawa, hač so ma animěrowany twar k swojemu wuchadnemu stawej wróćić, po tym zo je so animacija skónčiła.

Jako dźěl kliknjenskeje sekwency animěrować

Podawa, hač so ma animacija w normalnej kliknjenskej sekwency startować.

Efekt startować při kliknjenju na

Podawa, hač so ma animacija startować, hdyž je so na wěsty twar kliknyło.

Wubjerće twar po jeho mjenje z lisćinoweho pola.

Prošu podpěrajće nas!