Efekt

Podawa nastajenja a polěpšenja za aktualny efekt w dialogu Efektowe nastajenja.

Nastajenja

Za někotre efekty dadźa so nastajenja na rajtarku Efekt postajić.

Směr

Podawa směr za efekt.

Pospěšeny start

Zmóžńće tute nastajenje, zo byšće spočatkej efekta poněčim přiběracu spěšnosć připokazał.

Spomaleny kónc

Zmóžńće tute nastajenje, zo byšće kóncej efekta poněčim woteběracu spěšnosć připokazał.

Polěpšenja

Podawa polěpšenja za aktualny efekt.

Dialog rozšěrjenych animaciskich efektow

Zynk

Wubjerće zynk z galerije abo wubjerće jedyn z specialnych zapiskow.

Tłóčatko Zynk

Wothrawa wubranu zynkowu dataju.

Po animaciji

Wubjerće barbu, kotraž so ma pokazać, hdyž so animacija kónči abo wubjerće druhi sćěhowy efekt z lisćiny.:

Wosłabjaca barba

Wubjerće wosłabjacu barbu.

Tekstowa animacija

Wubjerće animaciski modus za tekst aktualneho twara:

Dlijenje mjezy znamješkami

Podawa procentowu sadźbu dlijenja mjez animacijemi słowow abo pismikow.

Prošu podpěrajće nas!