Zjednoćić

Přidawa wobłukej najnišeho objekta we wuběrje wobłuk wubranych objektow. Tutón přikaz so najlěpje za objekty z překrywacymi objektami hodźi.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Twar – Zjednoćić (jenož LibreOffice Draw)

Wubjerće dwaj objektaj abo wjace objektow, wočińće kontekstowy meni a wubjerće Twary – Zjednoćić.


Mjezoty, kotrež su widźomne mjez objektami, so wobchowuja.

Prošu podpěrajće nas!