Twary

Wutworja twar z dweju wubraneju abo wjace wubranych objektow.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Twar (jenož LibreOffice Draw)

Wubjerće dwaj objektaj abo wjace objektow, wočińće kontekstowy meni a wubjerće Twary.


Twar kajkosće najnišeho objekta w staplowym porjedźe přijima.

Zjednoćić

Přidawa wobłukej najnišeho objekta we wuběrje wobłuk wubranych objektow. Tutón přikaz so najlěpje za objekty z překrywacymi objektami hodźi.

Subtrahować

Subtrahuje wobłuk wubranych objektow wot wobłuka najnišeho objekta.

Prěčić

Wutworja twar z překrywaceho wobłuka wubranych objektow.

Prošu podpěrajće nas!