Łamać

Łama zwjazowace linije, kotrež su so z pomocu přikaza Zwjazać wutworili.

Njemóžeće pjelnjenku na zawrjene twary nałožić, kotrež su so z tutym přikazom złamali.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Twar – Łamać (jenož LibreOffice Draw)

Wubjerće liniju, kotraž je so přez zwjazowanje dweju abo wjace linijow wutworiła, wočińće kontekstowy meni a wubjerće Łamać.


Prošu podpěrajće nas!