Zwjazać

Wutworja liniju abo Bézierowu křiwku, hdyž dwě liniji, Bézierowej křiwce abo druhej objektaj abo wjace z nich z liniju zwjazujeće. Začinjene objekty, kotrež pjelnjenku wobsahuja, so do linijow přetworjeja a zhubjeja swoju pjelnjenku.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Twar – Zwjazać (jenož LibreOffice Draw)

Wubjerće dwě liniji abo wjace linijow, wočińće kontekstowy meni a wubjerće Zwjazać.


Prošu podpěrajće nas!