Do metadataje

Přetworja wubrany objekt do formata Windows Metafile Format (WMF), kotryž daty bitmapowych wobrazow kaž tež wektorowych grafikow wobsahuje.

Za dalše informacije wo WMF hlejće Glosar.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Twar – Přetworić – Do metadataje (jenož LibreOffice Draw)

Wočińće kontekstowy meni wubraneho objekta a wubjerće Přetworić – Do metadataje


Symbol za Notica

Móžeće tež wubrany objekt kopěrować a wubjerće Wobdźěłać – Wobsah zasadźić a potom Metadataja z lisćiny.


Prošu podpěrajće nas!