Do 3D přetworić

Přetworja wubrany objekt do třidimensionalneho objekta (3D).

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Twar – Přetworić – Do 3D (jenož LibreOffice Draw)

Wočińće kontekstowy meni wubraneho objekta a wubjerće Přetworić – Do 3D


Wubrany objekt so najprjedy do kontury přetworja a potom do 3D-objekta.

Jeli dwaj objektaj wuběraće abo wjace a je do 3D přetworjeće, dóstawaće 3D-skupinu, kotraž so kaž jednotliwy objekt zadźeržuje. Móžeće jednotliwe objekty w skupinje wobdźěłać, hdyž wuběraće. Wubjerće wuběraće, hdyž sće hotowy.

Symbol za Notica

Hdyž skupinu objektow do 3D přetworjeće, so staplowy porjad jednotliwych objektow njeměnja.


Symbol Pokiw

Tłóčće F3, zo byšće spěšnje do skupiny zastupił a +F3, zo byšće skupinu wopušćił.


Móžeće tež bitmapowe wobrazy a wektorowe grafiki přetworić, mjez nimi kliparty, do 3D-objektow přetworić. LibreOffice z bitmapami kaž z praworóžkami a z wektorowymi grafikami kaž ze skupinami polygonow wobchadźa, hdyž so do 3D přetworjeja.

Samo rysowanske objekty, kotrež tekst wobsahuja, dadźa so přetworić.

Jeli chceće, móžeće tež 3D-efekt na přetworjeny objekt nałožić.

Prošu podpěrajće nas!