Folijowy přechad

Definuje specialny efekt, kotryž so wothrawa, hdyž foliju při prezentaciji pokazujeće.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Napohlad – Folijowy přechad.


Symbol Pokiw

Zo byšće samsny přechadny efekt na wjacore folije nałožił, přeńdźće k folijowemu sortěrowanju, wubjerće folije a potom Folija – Folijowy přechad.


Folijowy přechad

Wubjerće folijowy přechad, kotryž chceće za wubrane folije wužiwać.

Warianta

Wubjerće wariantu přechada. Tuta lisćina je jenož za někotre přechady k dispoziciji.

Traće

Nastaja traće folijoweho přechada.

Zynk

Nalistuje zynki, kotrež dadźa so za folijowy přechad wothrać.

Wospjetujće hač do přichodneho zynka

Wubjerće to, zo byšće zynk wospjet wothrał, doniž druhi zynk njezapočina.

Přichodna folija

Podawa, kak so ma přichodna folija wuwołać.

Při kliknjenju z myšku

Wubjerće, zo byšće při kliknjenju z myšku k přichodnej foliji přešoł.

Awtomatisce po

Wubjerće tute nastajenje, zo byšće po někotrych sekundach k přichodnej foliji přešoł. Zapodajće sekundy do numeriskeho pola pódla wjerćiteho tłóčatka abo klikńće na wjerćite tłóčatko.

Přechad na wšě folije nałožić

Nałožuje wubrany folijowy přechad na wšě folije w aktualnym prezentaciskim dokumenće.

Wothrać

Pokazuje aktualny folijowy přechad jako přehlad.

Awtomatiski přehlad

Wubjerće to, zo byšće folijowe přechady w dokumenće awtomatisce pokazał.

Prošu podpěrajće nas!