Dźělenje złóžkow

Zmóžnja abo znjemóžnja dźělenje złóžkow za tekstowe objekty. Móžeće dźělenje złóžkow za kóždy wotstawk zmóžnić abo znjemóžnić.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Nastroje – Rěč – Dźělenje złóžkow.


Prošu podpěrajće nas!