Zwjazowaki

Nastaja kajkosće zwjazowaka.

Typ

Nalistuje typy zwjazowakow, kotrež su k dispoziciji. Su štyri typy zwjazowakow: standardny, linijowy, direktny a křiwkowe zwjazowaki.

Linijowa nakósnosć

Definuje nakósnosć linije zwjazowaka. Wokno přehlada wuslědk pokazuje.

Linija 1

Zapodajće hódnotu nakósnosće za liniju 1.

Linija 2

">Zapodajće hódnotu nakósnosće za liniju 2.

Linija 3

Zapodajće hódnotu nakósnosće za liniju 3.

Linijowy wotstup

Nastaja linijowy wotstup za zwjazowaki.

Wodoruny spočatk

Zapodajće horicontalny wotstup za spočatk zwjazowaka.

Padoruny spočatk

Zapodajće wertikalny wotstup za spočatk zwjazowaka.

Wodoruny kónc

Zapodajće horicontalny wotstup za kónc zwjazowaka.

Padoruny kónc

Zapodajće wertikalny wotstup za kónc zwjazowaka.

Linijowu nakósnosć wróćo stajić

Staja linijowu nakósnosć na standard wróćo. (Tutón přikaz je jenož přez kontekstowy meni přistupny).

Prošu podpěrajće nas!