Wotměrjenje

Měnja dołhosć, měry a kajkosće wubraneje měrjenske linije.

note

Jeli chceće linijowy stil abo šipkowy stil měrjenskeje linije změnić, wubjerće Format – Linija.


Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće w kontekstowym meniju měrjenskeje linije Wotměry.

Klikńće w symbolowej lajsće Rysowanka na symbol Linije a šipki a potom na symbol Měrjenska linija.

Symbol za Měrjenska linija

Měrjenska linija


Měrjenska linija so přeco na runinje zasadźuje, kotraž Měrjenske linije rěka. Jeli sće nastajił, zo ta runina je njewidźomna, njebudźeće měrjensku liniju w swojej rysowance widźeć.

Linija

Nastaja wotstup měrjenskeje linije a pomocne linije mjez nimi a wot zakładneje.

Linijowy wotstup

Podawa wotstup mjez měrjenskej liniju a zakładnej liniju (linijowy wotstup = 0).

Přewis pomocnych linijow

Podawa dołhosć lěwych a prawych pomocnych linijow, kotrež so na zakładnej započinaja (linijowy wotstup = 0). Pozitiwne hódnoty pomocne linije nad zakładnej rozšěrjeja a negatiwne hódnoty pomocne linije pod zakładnej rozšěrjeja.

Wotstup pomocnych linijow

Podawa dołhosć prawych a lěwych pomocnych linijow, kotrež so na měrjenskej liniji započinaja. Pozitiwne hódnoty pomocne linije nad měrjenskej liniju rozšěrjeja a negatiwne hódnoty pomocne linije pod měrjenskej liniju rozšěrjeja.

Lěwa pomocna linija

Podawa dołhosć lěweje pomocneje linije, kotrež so na měrjenskej liniji započina. Pozitiwne hódnoty pomocnu liniju pod měrjenskej liniju rozšěrjeja a negatiwne hódnoty pomocnu liniju nad měrjenskej liniju rozšěrjeja.

Prawa pomocna linija

Podawa dołhosć praweje pomocneje linije, kotrež so na měrjenskej liniji započina. Pozitiwne hódnoty pomocnu liniju pod měrjenskej liniju rozšěrjeja a negatiwne hódnoty pomocnu liniju nad měrjenskej liniju rozšěrjeja.

Měrjenska linija pod objektom

Wobroća kajkosće we wobłuku Linija.

Decimalne městna

Podawa ličbu decimalnych městnow, kotrež so za pokazowanje linijowych kajkosćow wužiwaja.

Legenda

Nastaja kajkosće měrjenskeho teksta.

Tekstowa pozicija

Postaja poziciju měrjenskeho teksta nastupajo měrjensku liniju a pomocne linije.

warning

Wotstrońće hóčce z kontrolneju kašćikow Awtomatisce padoruny a Awtomatisce wodoruny, prjedy hač tekstowu poziciju připokazujeće.


Awtomatisce padoruny

Postaja optimalnu wertikalnu poziciju za měrjenski tekst.

Awtomatisce wodoruny

Postaja optimalnu horicontalnu poziciju za měrjenski tekst.

Měrjenske jednotki pokazać

Pokazuje abo chowa měrjenske jednotki. Móžeće tež měrjensku jednotku z lisćiny wubrać.

Paralelnje k pomocnej liniji

Pokazuje tekst paralelnje k měrjenskej linije abo wo 90 stopnjow přestajeny.

Polo přehlada

Pokazuje přehlad aktualneho wuběra.

Prošu podpěrajće nas!