Předłohi

Wočinja bóčnicu Předłohi, kotraž k dispoziciji stejace předłohi za grafiki a prezentacije nalistuje, kotrež móžeće nałožić a wobdźěłać.

Wokno Předłohi w LibreOffice Impress so hinak hač w druhich programach LibreOffice zadźerža. Móžeće na přikład grafiske předłohi wutworić, wobdźěłać a nałožić, ale prezentaciske předłohi móžeće jenož wobdźěłać.

Přistup k tutomu přikazej …


Hdyž so předłohu wobdźěłujeće, so změny awtomatisce na wšě elementy z tutej předłohu we wašim dokumenće nałožuja. Jeli chceće zawěsćić, zo so předłohi na wěstej foliji njeaktualizuja, wutworće nowu folijowu předłohu za foliju.

Prezentaciske předłohi

Předłohi pokazać, kotrež so w awtomatiskich wuhotowanjach (Autolayouts) LibreOffice Impress wužiwaja. Móžeće jenož prezentaciske předłohi změnić.

Symbol za Prezentaciske předłohi

Prezentaciske předłohi

Grafiske předłohi

Pokazuje předłohi za formatěrowanje grafiskich elementow, mjez nimi tekstowe objekty.

Symbol za Grafiske předłohi

Grafiske předłohi

Krjepjawkowy modus

Nałožuje wubranu předłohu na objekt we wašej foliji. Klikńće na symbol Krjepjawkowy modus (barbowy bowčk) a klikńće potom na objekt w swojej foliji, zo byšće předłohu nałožił. Klikńće znowa na symbol Krjepjawkowy modus, zo byšće tutón modus wopušćił.

Symbol za Krjepjawkowy modus

Krjepjawkowy modus

Nowa předłoha z wuběra

Wutworja nowu předłohu, kotraž formatowe atributy wubraneho objekta wužiwa.

Symbol za Nowa předłoha z wuběra

Nowa předłoha z wuběra

Předłohu aktualizować

Aktualizuje předłohu, kotraž je we woknje Předłohi z aktualnym formatěrowanjom wubraneho objekta wubrana.

Symbol za Předłohu aktualizować

Předłohu aktualizować

Lisćina předłohow / Skupiny předłohow / Kontekstowy meni: Nowy / Předłohu wobdźěłać / Schować

Předłohi wutworić, wobdźěłać, nałožić a rjadować.

Prošu podpěrajće nas!