Cele formatěrować

Podawa kajkosće wubraneje tabele, na přikład pisma, pismowe efekty, ramiki a pozadk.

Přistup k tutomu přikazej …

Klikńće w symbolowej lajsće Tabela na Tabelowe kajkosće.


Specify the formatting and the font that you want to apply.

Font Effects

Specify the font effects that you want to use.

Borders

Sets the border options for the selected objects in Writer or Calc.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Prošu podpěrajće nas!