Zasadźuje čisło folije/strony do aktualneje folije abo strony. Jeli chceće kóždej foliji čisło folije/strony přidać, wubjerće Napohlad – a zasadźće polo folijoweho čisła abo čisła strony. Zo byšće čisłowy format změnił, wubjerće a wubjerće potom format z lisćiny we wobłuku Wuhotowanske nastajenja.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Zasadźić – Polo – Folijowe čisło


Prošu podpěrajće nas!