Pola

Nalistuje zwučene pola, kotrež móžeće do folije zasadźić.

Jeli chceće polo w swojej foliji wobdźěłać, wubjerće jo a wubjerće Wobdźěłać – Pola.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Zasadźić – Polo


Datum (njezměnity)

Zasadźuje aktualny datum do wašeje folije jako njezměnite polo. Datum so awtomatisce njeaktualizuje.

Datum (wariabelny)

Zasadźuje aktualny datum do wašeje folije jako wariabelne polo. Datum so awtomatisce aktualizuje, hdyž dataju znowa začitaće.

Čas (njezměnity)

Zasadźuje aktualny čas do wašeje folije jako njezměnite polo. Čas so awtomatisce njeaktualizuje.

Čas (wariabelny)

Zasadźuje aktualny datum do wašeje folije jako wariabelne polo. Čas so awtomatisce aktualizuje, hdyž dataju znowa začitaće.

Awtor

Zasadźuje předmjeno a swójbne mjeno z wužiwarskich datow LibreOffice do aktiwneje folije.

Zasadźuje čisło folije/strony do aktualneje folije abo strony. Jeli chceće kóždej foliji čisło folije/strony přidać, wubjerće Napohlad – a zasadźće polo folijoweho čisła abo čisła strony. Zo byšće čisłowy format změnił, wubjerće a wubjerće potom format z lisćiny we wobłuku Wuhotowanske nastajenja.

Datajowe mjeno

Zasadźuje mjeno aktiwneje dataje. Mjeno so hakle jewi, po tym zo je so dataja składowała.

Prošu podpěrajće nas!