Přehladna folija

Wutworja nowu foliju, kotraž njerjadowanu lisćinu z folijowymi titulemi wobsahuje, kotrež wubranej foliji slěduja. Přehladna folija so za poslednjej foliju zasadźuje.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Folija – Přehladna folija


Prošu podpěrajće nas!