Foliju rozšěrić

Wutworja nowu foliju z kóždeho rozrjadoweho dypka najwyšeje runiny (tekst jedna runina pod titulnym tekstom w rozrjadowej hierarchiji) we wubranej foliji. Rozrjadowy tekst budźe titul noweje folije. Rozrjadowe dypki pod najwyšej runinu na originalnej foliji so w nowej foliji wo jednu runinu horje přesuwaja.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Folija – Folija z rozrjada


Móžeće přikaz Foliju rozšěrić jenož wužiwać, jeli waše folijowe wuhotowanje titulny objekt a rozrjadowy objekt wobsahuje.

Jeli chceće prěnjotnu foliju wobchować, wubjerće Wobdźěłać – Cofnyć.

Prošu podpěrajće nas!