Tekst zasadźić

Zasadźuje tekst z ASCII-, RTF- abo HTML-dataje do aktiwneje folije.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće

Klikńće w symbolowej lajsće Zasadźić na symbol

Symbol za Foliju z dataje zasadźić


Zasadźeny tekst standardne tekstowe formatěrowanje aktiwneje folije wužiwa. Jeli chceće, móžeće tekstowe polo do swojeje folije ćahnyć a potom tekst zasadźić. Polo so awtomatisce za dlěše tekstowe pasaže dele rozšěrja.

Pokazowanski wobłuk

Wubjerće tekst, kotryž chceće z lisćiny zasadźić.

Zwjazanje

Zasadźuje tekst jako zwjazanje. Zwjazanja so awtomatisce aktualizuja, hdyž so žórłowa dataja měnja.

Prošu podpěrajće nas!