Špalty

Zasadźuje nowu špaltu nalěwo pódla aktiwneje cele. Ličba zasadźenych špaltow ličbje wubranych špaltow wotpowěduje. Eksistowace špalty so naprawo přesuwaja.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće w kontekstowym meniju cele Zasadźić – Špalty


Prošu podpěrajće nas!