Łójensku liniju/Łójenski dypk wobdźěłać

Nastaja poziciju wubraneho łójenskeho dypka abo wubraneje łójenskeje linije relatiwnje k hornjemu lěwemu róžkej strony.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće łójenski dypk abo łójensku liniju, wočińće kontekstowy meni a wubjerće Łójenski dypk…/Łójensku liniju wobdźěłać…


Dialog Objekt łójić

Łójensku liniju/Łójenski dypk zhašeć

Zhaša wubrany łójenski dypk abo wubranu łójensku liniju.

Prošu podpěrajće nas!