Linki

Zasadźuje nowu linku nad aktiwnej celu. Ličba zasadźenych linkow ličbje wubranych linkow wotpowěduje. Eksistowace linki so dele přesuwaja.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće w kontekstowym meniju cele Zasadźić – Linki


Prošu podpěrajće nas!