Barba/Wotsćiny šěrje

Pokazuje folije w barbje, wotsćinach šěrje abo čornoběły.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Napohlad – Barba/Wotsćiny šěrje.


Barba

Pokazuje folije w barbje.

Wotsćiny šěrje

Pokazuje folije we wotsćinach šěrje.

Čornoběły

Pokazuje folije čornoběłe bjez wotsćinow.

Prošu podpěrajće nas!