Folijowa předłoha

Přeńdźe k napohladej folijoweje předłohi, hdźež móžeće elementy přidać, kotrež so maja na wšěch folijach jewić, kotrež samsnu folijowu předłohu wužiwaja.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Napohlad – Folijowa předłoha.


Prošu podpěrajće nas!