Napohlad předłohi

Přeńdźe k jednomu z wjacorych předłohow, hdźež móžeće elementy přidać, kotrež so maja na wšěch folijach we wašej prezentaciji jewić.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Napohlad – Folijowa předłoha.


Folijowa předłoha

Přeńdźe k napohladej folijoweje předłohi, hdźež móžeće elementy přidać, kotrež so maja na wšěch folijach jewić, kotrež samsnu folijowu předłohu wužiwaja.

Noticowa předłoha

Pokazuje noticowu předłohu, hdźež móžeće standardne formatěrowanje za noticy nastajić.

Elementy předłohi

Přidajće folijowej předłoze hłowowu linku, nohowu linku a folijowe čisło.

Prošu podpěrajće nas!