Folijowe sortěrowanje

Pokazuje pomjeńšene wersije folijow, zo bychu so dali lochko přerjadować.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Napohlad – Folijowe sortěrowanje.


Prošu podpěrajće nas!