Prezentacija

Časte přikazy za folije.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Napohlad – Symbolowe lajsty – Prezentacija.


Folija

Zasadźuje foliju za tuchwilu wubranej foliju.

Folijowe wuhotowanje

Wočinja podmeni z folijowymi wuhotowanjemi.

Předłohu folijow změnić

Pokazuje dialog K dispoziciji stejace folijowe předłohi, hdźež móžeće wuhotowansku šemu za aktualnu foliju wubrać. Objekty w folijowym designje so za objektami w aktualnej stronje zasadźuja.

Foliju podwojić

Zasadźuje kopiju aktualneje folije za aktualnej foliju.

Foliju rozšěrić

Wutworja nowu foliju z kóždeho rozrjadoweho dypka najwyšeje runiny (tekst jedna runina pod titulnym tekstom w rozrjadowej hierarchiji) we wubranej foliji. Rozrjadowy tekst budźe titul noweje folije. Rozrjadowe dypki pod najwyšej runinu na originalnej foliji so w nowej foliji wo jednu runinu horje přesuwaja.

Prezentacija

Startuje wašu prezentaciju.

Prošu podpěrajće nas!