Lineale

Pokazuje abo chowa lineale na hornjej a lěwej abo prawej kromje dźěłoweho wobłuka.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Napohlad – Lineale


Móžeće lineale wužiwać, zo byšće objekty w dźěłowym wobłuku pozicioněrował, wotstawkowe zasunjenja nastajił abo wodźace linije na stronu ćahnył.

Prošu podpěrajće nas!