Přeblendowanje

Wutworja twary a rozdźěluje je w jenakich wotstupach mjez dwěmaj rysowanskimaj objektomaj.

LibreOffice rjad mjezytwarow mjez dwěmaj wubranymaj objektomaj a zeskupja wuslědk.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Twar – Přeblendować (jenož LibreOffice Draw)


Nastajenja

Postaja nastajenja za přeblendowanje.

Kroki

Zapodajće ličbu twarow, kotrež maja mjez dwěmaj wubranymaj objektomaj być.

Atributy přeblendować

Nałožuje přeblendowanje na linijowe a pjelnjace barby wubranych objektow. Jeli so na přikład wubrane objekty z rozdźělnymi barbami pjelnja, so barbowy přechad mjez dwěmaj barbomaj nałožuje.

Samsne wusměrjenje

Nałožuje łahodny přechad mjez wubranymi objektami.

Prošu podpěrajće nas!