Runinu zhašeć

Zhaša aktiwnu runinu.

Přistup k tutomu přikazej …

Wočińće kontekstowy meni zasadźeneje runiny a wubjerće potom Runinu zhašeć


Prošu podpěrajće nas!