Meni Wobdźěłać

Wubjerće Wobdźěłać – Podwojić….

Umsch+F3

Wubjerće Twar – Přeblendować (jenož LibreOffice Draw)

Wubjerće Folija – Foliju zhašeć.

Wočińće kontekstowy meni zasadźeneje runiny a wubjerće potom Runinu zhašeć

Wubjerće Wobdźěłać – Pola….

Klikńće na Symbol Funkcije lěpjatych dypkow pokazać w symbolowej lajsće Rysowanka.

Symbol za Lěpjate dypki wobdźěłać

Lěpjate dypki wobdźěłać

Prošu podpěrajće nas!