OpenCL

OpenCL je technologija za pospěšenje wobličenjow we wulkich tabelowych dokumentach.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće – LibreOffice – OpenCL.


OpenCL™ je prěni wotewrjeny, bjezlicencny standard za platformu přesahowace, paralelne programowanje modernych procesorow w personalnych kompjuterach, serwerach a ručnych/zasadźenych gratach. OpenCL (Open Computing Language) wo wjele spěšnosć a reakcisku kmanosć za wulku ličbu nałoženjow w mnoholičbnych wičnych kategorijach polěpšuje, wot hrajneje a zabawjenskeje do wědomostneje a medicinskeje softwary

Symbol za Notica

Za dalše informacije wo OpenCL hlejće sydło https://de.wikipedia.org/wiki/OpenCL (němsce)


Warnowanski symbol

Tuta strona pomocy trjeba dalše dźěło, zo by korektna a dospołna była. Prošu přidružće so projektej LibreOffice a pomhajće nam, falowace informacije přidać. Wopytajće našu webstronu wo pisanju wobsaha pomocy.


Prošu podpěrajće nas!