Wěstotny schodźenk

Wubjerće schodźenk wěstoty makrow z jedneje ze štyrjoch móžnosćow. Móžnosće so po wěstotnym schodźenku rozeznawaja. Makra, kotrež smědźa so na wyšim wěstotnym schodźenku wuwjesć, smědźa so tež we wšěch nišich schodźenkach wuwjesć.

Jara wysoki

Jenož makra z dowěry hódnych datajowych městnow so wuwjedu. Wšě druhe makra, njedźiwajo na to, hač su signowane abo nic, so znjemóžnjeja.

Dowěry hódne datajowe městna dadźa so na rajtarku „Dowěry hódne žórła“ nastajić. Kóžde makro z dowěry hódneho datajoweho městna smědźa so wuwjesć.

Wysoki

Jenož makra z dowěry hódnych žórłow a signowane makra (z někajkeho žórła) smědźa so wuwjesć. Makra, kotrež ani njejsu z dowěry hódneho žórła ani njejsu signowane, so znjemóžnjeja.

Dowěry hódne žórła dadźa so na rajtarku „Dowěry hódne žórła“ nastajić. Jenož signowane makra z dowěry hódneho žórła smědźa so wuwjesć. Nimo toho smědźa so wšě makra z dowěry hódneho datajoweho městna wuwjesć.

Srjedźny

Za wuwjedźenje makrow z njeznatych žórłow je wobkrućenje trěbne.

Dowěry hódne žórła dadźa so na rajtarku „Dowěry hódne žórła“ nastajić. Signowane makra z dowěry hódneho žórła smědźa so wuwjesć. Nimo toho smědźa so wšě makra z dowěry hódneho datajoweho městna wuwjesć. Wšě druhe makra sej waše wobkrućenje wužaduja.

Niski (njedoporučeny)

Wšě makra so bjez wobkrućenja wuwjedu. Wužiwajće tute nastajenje, jeli sće sej wěsty, zo wšě dokumenty, kotrež so wočinja, su wěste.

Makro da so za awtomatiski start wutworić a móže potencielnje škódne akcije kaž na přikład zhašenje abo přemjenowanje datajow wuwjesć. Tute nastajenje so njeporuča, hdyž dokumenty druhich awtorow wočinjeće.

Prošu podpěrajće nas!