Wěstota makrow

Dialog Wěstota makrow so jewi, hdyž dokument jedne makro abo wjacore makra wobsahuje. Móžeće tež dialog přez LibreOffice – Wěstota wuwołać.

Wěstotny schodźenk

Dowěry hódne žórła

Prošu podpěrajće nas!