Klasowa šćežka

Wužiwaće tutón dialog, zo byšće klasowej šćežce rjadowaki a archiwy přidał. Tute šćežki za kóždu JRE płaća, kotruž startujeće.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće – LibreOffice – Rozšěrjene.


Připokazane rjadowaki a archiwy

Podawa městno klasow a klasowych bibliotekow Java. Nowa klasowa šćežka so wuskutkuje, hdyž LibreOffice znowa startujeće.

Warnowanski symbol

Klasy Java, ke kotrymž maće přistup přez klasowu šćežku, wěstotnemu přepruwowanju njepodleža.


Archiw přidać

Wubjerće archiwowu dataju w formaće jar abo zip a přidajće klasowej šćežce dataju.

Rjadowak přidać

Wubjerće rjadowak a přidajće klasowej šćežce rjadowak.

Wotstronić

Wubjerće archiw abo rjadowak w lisćinje a klikńće na Wotstronić, zo byšće objekt z klasoweje šćežki wotstronił.

Prošu podpěrajće nas!