Zwiski

Definuje, kak so maja zwiski z datowymi žórłami zhromadźić.

Móžnosć Zwiski wam zmóžnja postajić, zo so zwiski, kotrež hižo trěbne njejsu, hnydom njezhašeja, ale za wěsty čas wobchowaja. Jeli so nowy zwisk z datowym žórłom w tutym času trjeba, da so swobodny zwisk za tutón zaměr wužiwać.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće – LibreOffice Base – Zwiski.


Zwiskowy pool

Zwiskowe zjimanje zmóžnjene

Podawa, hač so wubrane zwiski wobchowuja.

Znate ćěrjaki w LibreOffice

Pokazuje lisćinu definowanych ćěrjakow a zwiskowych datow.

Aktualny ćěrjak

Tuchwilu wubrany ćěrjak so pod lisćinu pokazuje.

Wobchowanje za tutón ćěrjak zmóžnić

Wubjerće ćěrjak z lisćiny a markěrujće kontrolny kašćik Wobchowanje za tutón ćěrjak zmóžnić, zo byšće jeho zwisk wobchował.

Časowy limit (sekundy)

Definuje čas w sekundach, po kotrymž so wobchowany zwisk wuswobodźuje. Čas móže mjez 30 a 600 sekundami być.

Prošu podpěrajće nas!