Nastajenja datowych žórłow

Definuje powšitkowne nastajenja za datowe žórła w LibreOffice.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće – LibreOffice Base.


Zwiski

Definuje, kak so maja zwiski z datowymi žórłami zhromadźić.

Datowe banki

Přidajće, změńće abo wotstrońće zapiski lisćiny zregistrowanych datowych bankow. Dyrbiće datowu banku znutřka LibreOffice registrować, zo by so we woknje Napohlad – Datowe žórła pokazała.

Wróćo stajić

Staja změny wróćo, kotrež su so w aktualnym rajtarku přewjedli, na te nastajenja, kotrež do toho we wočinjenym dialogu běchu.

Prošu podpěrajće nas!