Aziske wuhotowanje

Definuje typografiske standardne nastajenja za aziski tekst.

Maće jenož přistup k tutym přikazam, po tym zo sće podpěru za aziske rěče w – Rěče a narodne šemy – Powšitkowne zmóžnił.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće – Rěče a narodne šemy – Aziske wuhotowanje.


Wobraz dialoga nastajenjow aziskeho wuhotowanja

Podrěz

Definuje standardne nastajenja za podrěz mjez jednotliwymi znamješkami.

Jenož zapadny tekst

Podawa, zo so podrěz jenož na zapadny tekst nałožuje.

Zapadny tekst a aziska interpunkcija

Podawa, zo so podrěz na zapadny tekst kaž tež na azisku interpunkciju nałožuje.

Znamješkowy wotstup

Podawa standardne nastajenja za znamješkowy wotstup w aziskich tekstach, celach a rysowanskich objektach.

Žana kompresija

Podawa, zo so kompresija njewotměwa.

Jenož interpunkciju komprimować

Podawa, zo so jenož interpunkcija komprimuje.

Interpunkciju a japansku Kana komprimować

Podawa, zo so interpunkcija a japanske Kana komprimujetej.

Prěnje a poslednje znamješka

Definuje standardne nastajenja za spočatne a kónčne znamješka. W dialogu, kotryž so jewi, hdyž Format –Aziska typografija wuběraće, móžeće podać, hač lisćina zakazanych znamješkow za spočatk abo kónc linki we wotstawku płaći.

Rěč

Podawa rěč, za kotruž chceće spočatne a kónčne znamješka definować.

Standard

Hdyž Standard markěrujeće, so slědowacej dwaj tekstowej poli ze standardnymi znamješkami za wubranu rěč pjelnitej.

Nic na spočatku linki:

Podawa znamješka, kotrež njedyrbjeli so same na spočatku linki jewić. Jeli so znamješko, kotrež je tu zapodate, na spočatku linki za łamanjom linki pozicioněruje, přesunje so awtomatisce ke kóncej předchadneje linki. Na přikład so wuwołak na kóncu sady ženje na spočatku linki njejewi, jeli je dźěl lisćiny Nic na spočatku linki.

Nic na kóncu linki:

Podawa znamješka, kotrež njedyrbjeli so same na kóncu linki jewić. Jeli so znamješko, kotrež je tu zapodate, na kóncu linki přez łamanje linki pozicioněruje, přesunje so awtomatisce k spočatkej přichodneje linki. Na přikład so měnowy symbol před sumu jewi, so ženje na kóncu linki njejewi, jeli je dźěl lisćiny Nic na kóncu linki.

Prošu podpěrajće nas!