VBA-kajkosće

Podawa powšitkowne kajkosće za začitowanje a składowanje dokumentow Microsoft Office z kodom VBA (Visual Basic Applications).

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće – Začitać/Składować – VBA-kajkosće.


Wobraz dialoga nastajenjow Začitać/Składować

Microsoft Word 97/2000/XP

Wubjerće nastajenja za dokumenty Microsoft Word.

Kod Basic začitać

Začita a składuje kod Basic z dokumenta Microsoft jako wosebity modul LibreOffice Basic z dokumentom. Znjemóžnjeny kod Microsoft Basic je w LibreOffice Basic IDE mjez Sub a End Sub widźomny. Móžeće kod wobdźěłać. Hdyž dokument w formaće LibreOffice składujeće, so kod Basic tež składuje. Hdyž w druhim formaće składujeće, so kod Basic z LibreOffice Basic IDE njeskładuje.

Wuwjedźomny kod

Kod VBA (Visual Basic Applications) so začita, zo by so dał direktnje wuwjesć. Jeli tutón kontrolny kašćik markěrowany njeje, so VBA-kod wukomentuje, zo by so dał přepytować, ale nic wuwjesć.

tip

Po začitanju koda VBA LibreOffice instrukciju Option VBASupport 1 w kóždym modulu Basic zasadźuje, zo by wobmjezowanu podpěru za instrukcije, funkcije a objekty VBA zmóžnił. Hlejće instrukciju Option VBASupport za dalše informacije.


Originalny kod Basic składować

Podawa, zo prěnjotny kod Microsoft Basic wobsahowany w dokumenće so w specialnym nutřkownym składźe wobchowa, doniž dokument w LibreOffice začitany njeje. Hdyž so dokument we formaće Microsoft składuje, so Microsoft Basic z kodom w njezměnjenej formje znowa składuje.

Hdyž w druhim formaće hač w formaće Microsoft składujeće, so kod Microsoft Basic njeskładuje. Jeli na přikład dokument kod Microsft Basic wobsahuje a wy jón w formaće LibreOffice składujeće, dóstanjeće warnowanje, zo so kod Microsoft Basic njeskładuje.

Kontrolny kašćik Originalny kod Basic składować ma prioritu před kontrolnym kašćikom Kod Basic začitać. Jeli wobě poli stej markěrowanej a wy znjemóžnjeny kod Basic w LibreOffice Basic IDE wobdźěłujeće, so originalny kod Microsoft Basic składuje, hdyž we formaće Microsoft składujeće. Zdźělenka so jewi, zo by was wo tym informował.

Zo byšće móžne makrowe wirusy Microsoft Basic z dokumenta Microsoft wotstronił, wotstrońće hóčku z kontrolneho kašćika Originalny kod Basic składować a składujće dokument we formaće Microsoft. Dokument budźe so bjez koda Microsoft Basic składować.

Microsoft Excel 97/2000/XP

Podawa nastajenja za dokumenty w Microsoft Excel.

Kod Basic začitać

Začita a składuje kod Basic z dokumenta Microsoft jako wosebity modul LibreOffice Basic z dokumentom. Znjemóžnjeny kod Microsoft Basic je w LibreOffice Basic IDE mjez Sub a End Sub widźomny. Móžeće kod wobdźěłać. Hdyž dokument w formaće LibreOffice składujeće, so kod Basic tež składuje. Hdyž w druhim formaće składujeće, so kod Basic z LibreOffice Basic IDE njeskładuje.

Wuwjedźomny kod

Kod VBA (Visual Basic Applications) so začita, zo by so dał direktnje wuwjesć. Jeli tutón kontrolny kašćik markěrowany njeje, so VBA-kod wukomentuje, zo by so dał přepytować, ale nic wuwjesć.

tip

Po začitanju koda VBA LibreOffice instrukciju Option VBASupport 1 w kóždym modulu Basic zasadźuje, zo by wobmjezowanu podpěru za instrukcije, funkcije a objekty VBA zmóžnił. Hlejće instrukciju Option VBASupport za dalše informacije.


Originalny kod Basic składować

Podawa, zo prěnjotny kod Microsoft Basic wobsahowany w dokumenće so w specialnym nutřkownym składźe wobchowa, doniž dokument w LibreOffice začitany njeje. Hdyž so dokument we formaće Microsoft składuje, so Microsoft Basic z kodom w njezměnjenej formje znowa składuje.

Hdyž w druhim formaće hač w formaće Microsoft składujeće, so kod Microsoft Basic njeskładuje. Jeli na přikład dokument kod Microsft Basic wobsahuje a wy jón w formaće LibreOffice składujeće, dóstanjeće warnowanje, zo so kod Microsoft Basic njeskładuje.

Kontrolny kašćik Originalny kod Basic składować ma prioritu před kontrolnym kašćikom Kod Basic začitać. Jeli wobě poli stej markěrowanej a wy znjemóžnjeny kod Basic w LibreOffice Basic IDE wobdźěłujeće, so originalny kod Microsoft Basic składuje, hdyž we formaće Microsoft składujeće. Zdźělenka so jewi, zo by was wo tym informował.

Zo byšće móžne makrowe wirusy Microsoft Basic z dokumenta Microsoft wotstronił, wotstrońće hóčku z kontrolneho kašćika Originalny kod Basic składować a składujće dokument we formaće Microsoft. Dokument budźe so bjez koda Microsoft Basic składować.

Microsoft PowerPoint 97/2000/XP

Podawa nastajenja za dokumenty w Microsoft PowerPoint.

Kod Basic začitać

Začita a składuje kod Basic z dokumenta Microsoft jako wosebity modul LibreOffice Basic z dokumentom. Znjemóžnjeny kod Microsoft Basic je w LibreOffice Basic IDE mjez Sub a End Sub widźomny. Móžeće kod wobdźěłać. Hdyž dokument w formaće LibreOffice składujeće, so kod Basic tež składuje. Hdyž w druhim formaće składujeće, so kod Basic z LibreOffice Basic IDE njeskładuje.

Originalny kod Basic składować

Podawa, zo prěnjotny kod Microsoft Basic wobsahowany w dokumenće so w specialnym nutřkownym składźe wobchowa, doniž dokument w LibreOffice začitany njeje. Hdyž so dokument we formaće Microsoft składuje, so Microsoft Basic z kodom w njezměnjenej formje znowa składuje.

Hdyž w druhim formaće hač w formaće Microsoft składujeće, so kod Microsoft Basic njeskładuje. Jeli na přikład dokument kod Microsft Basic wobsahuje a wy jón w formaće LibreOffice składujeće, dóstanjeće warnowanje, zo so kod Microsoft Basic njeskładuje.

Kontrolny kašćik Originalny kod Basic składować ma prioritu před kontrolnym kašćikom Kod Basic začitać. Jeli wobě poli stej markěrowanej a wy znjemóžnjeny kod Basic w LibreOffice Basic IDE wobdźěłujeće, so originalny kod Microsoft Basic składuje, hdyž we formaće Microsoft składujeće. Zdźělenka so jewi, zo by was wo tym informował.

Zo byšće móžne makrowe wirusy Microsoft Basic z dokumenta Microsoft wotstronił, wotstrońće hóčku z kontrolneho kašćika Originalny kod Basic składować a składujće dokument we formaće Microsoft. Dokument budźe so bjez koda Microsoft Basic składować.

Prošu podpěrajće nas!