Změny

Dialog Změny wšelake nastajenja za wuzběhowanje natočenych změnow w dokumentow podawa.

Zo byšće změny na swojim dźěle natočił, wubjerće Wobdźěłać – Změny slědować – Natočić.

Přistup k tutomu přikazej …

Wočińće tabelowy dokument, wubjerće – LibreOffice Calc – Změny.


Barbowa definicija za změny

Definuje barby za natočene změny. Jeli zapisk „Po awtorje“ wuběraće, LibreOffice awtomatisce barbu wotwisujo wot awtora staji, kotryž je změny přewjedł.

Změny

Podawa barbu za změny celoweho wobsaha.

Zhašenja

Podawa barbu za wuzběhowanje zhašenjow w dokumenće.

Zasadźenja

Podawa barbu za wuzběhowanje zasadźenjow w dokumenće.

Přesunjene zapiski

Podawa barbu za wuzběhowanje přesunjeneho celoweho wobsaha.

Prošu podpěrajće nas!