Sortěrowanske lisćiny

Wšě swójske lisćiny so w dialogu Sortěrowanske lisćiny pokazuja. Móžeće tež swójske lisćiny definować a wobdźěłać. Jenož tekst da so jako sortěrowanske lisćiny wužiwać, nic ličby.

Přistup k tutomu přikazej …

>Wočińće tabelowy dokument, wubjerće – LibreOffice Calc – Sortěrowanske lisćiny.


Lisćiny

Pokazuje wšě lisćiny, kotrež su k dispoziciji. Tute lisćiny dadźa so za wobdźěłanje wubrać.

Zapiski

Pokazuje wobsah tuchwilu wubraneje lisćiny. Tutón wobsah da so wobdźěłać.

Lisćinu kopěrować z

Definuje tabelowy dokument a cele, kotrež so maja kopěrować, zo bychu so do pola Lisćiny zasadźili. Tuchwilu wubrany wobłuk w tabelowym dokumenće je standard.

Kopěrować

Kopěruje wobsah celow w polu Lisćinu kopěrować z. Jeli poćah k podatym linkam a špaltam wuběraće, so dialog Lisćinu kopěrować po kliknjenju na tłóčatko jewi. Móžeće tutón dialog wužiwać, zo byšće definował, hač so poćah po lince abo po špalće do sortěrowanskich lisćinow přetworja.

Nowy/Zaćisnyć

Zasadźuje wobsah noweje lisćiny do pola Zapiski. Tute tłóčatko so wot Nowy do Zaćisnyć změni a zmóžnja, nowu lisćinu zhašeć.

Přidać/Změnić

Zasadźuje nowu lisćinu do pola Lisćiny. Jeli chceće tutu lisćinu w polu Zapiski wobdźěłać, so tute tłóčatko wot Přidać do Změnić změni a zmóžnja, změnjenu lisćinu zasadźić.

Zhašeć

Zhaša wubrany element abo elementy po wobkrućenju.

Prošu podpěrajće nas!