Powšitkowne

Definuje powšitkowne nastajenja za tabelowe dokumenty.

Přistup k tutomu přikazej …

Wočińće tabelowy dokument, wubjerće – LibreOffice Calc – Powšitkowne.


Metriki

Měrjenska jednotka

Definuje měrjensku jednotku w tabelowych dokumentach.

Tabulatory

Definuje tabulatorowy wotstup.

Aktualizować

Zwjazanja při začitanju aktualizować

warning

Nastajenja za awtomatiske aktualizowanja zwjazanjow, kotrež su w dokumentach składowane, so z přičinow wěstoty ignoruja. Aktualizacije zwjazanjow su přeco na wěstotne nastajenja LibreOffice w – LibreOffice – Wěstota wobmjezowane.


Přeco

Aktualizuje zwjazanja přeco při začitanju dokumenta, a jenož, jeli dokument na dowěry hódnym składowanskim městnje abo globalny wěstotny stopjeń je Niski (njedoporučeny).

warning

Z tutym nastajenjom so kaž z Na prašenje wobchadźa, chibazo pak globalne wěstotny schodźenk za makra je w – LibreOffice – Wěstota – Makrowa wěstota… – Wěstotny schodźenk – NIski (njedoporučeny) stajeny pak dokument je na dowěry hódnym městnje, kotrež je přez – LibreOffice – Wěstota – Makrowa wěstota… – Dowěry hódne žórła – Dowěry hódne datajowe městna.


Na prašenje

Aktualizuje zwjazanja jenož na prašenje, mjeztym zo so dokument začituje.

Ženje

Njeaktualizuje zwjazanja ženje, mjeztym zo so dokument začituje.

Zapodawanske nastajenja

Enter tłóčić, zo by so wuběr přesunył

Postaja směr, ke kotremuž so kursor w tabelowym dokumenće pohibuje, po tym zo sće tastu Enter tłóčił.

Enter tłóčić, zo byšće so do wobdźěłanskeho modusa dóstał

Postaja zadźerženje tasty Enter w tabelowym dokumenće. Hdyž tute nastajenje zmóžnjeće, tłóčenje tasty Enter celowy wobsah za wobdźěłanje wočinja.

Znjemóžńće tute nastajenje, zo byšće z pomocu tasty Enter celu pod aktualnej celu wubrał.

tip

Jeli wobłuk celow je wubrany, so kóždy raz, hdyž so tasta Enter tłóči, přichodna cela we wobłuku wuběra, po směrje, kotryž je w Tłóčće Enter, zo byšće wuběr přesunył wubrany. Tohodla je wužitnje, wobě nastajeni zmóžnić, hdyž jednu po jednej hódnoty do wobłuka celow zapodawaće.


Formatěrowanje rozšěrić

Podawa, hač so maja formatěrowanske atributy wubraneje cele awtomatisce na prózdne susodne cele nałožić. Jeli na přikład wobsah wubraneje cele je tučnje formatěrowany, so tež susodne cele tučnje formatěruja. Cele, kotrež maja hižo wosebity format, so přez tutu funkciju njezměnja. Móžeće daty wobłuk widźeć, hdyž tastowu skrótšenku + * (multiplikaciske znamješko na numeriskej tastaturje) tłóčiće. Tutón format so tež na wšě nowe hódnoty nałožuje, kotrež so w tutym wobłuku zasadźeja. Na cele zwonka tutoho wobłuka so normalne standardne nastajenja nałožuja.

Poćahi rozšěrić, hdyž so nowe špalty/linki zasadźeja

Podawa, hač so maja poćahi rozšěrić, hdyž so špalty abo linki pódla poćahoweho wobłuka zasadźuja. To je jenož móžne, hdyž so poćahowy wobłuk, hdźež so špalta abo linka zasadźuje, prěnjotnje přez znajmjeńša dwě celi k požadanemu směrej rozpřestrěwa.

Přikład: Jeli so wobłuk A1:B1 w formli referencuje a wy nowu špaltu za špaltu B zasadźeće, so poćah na A1:C1 rozšěri. Jeli wobłuk A1:B1 so referencuje a so nowa linka pod linku 1 zasadźuje, so poćah njerozšěrja, dokelž je jenož jenička cela k wertikalnemu směrej.

Jeli linki abo špalty wosrjedź poćahoweho wobłuka zasadźujeće, so poćah přeco rozšěrja.

Wuběr w nadpismach špaltow/linkow wuzběhnyć

Podawa, hač so maja špaltowe a linkowe hłowy we wubranych špaltach abo linkach wuzběhnyć.

Přepisanske warnowanje při zasadźenju datow pokazać

Podawa, zo so warnowanje jewi, hdyž cele z mjezyskłada do celoweho wobłuka, kotryž prózdny njeje, zasadźujeće.

Celowy poćah z wuběrom pozicioněrować

Hdyž tute nastajenje je zmóžnjene, rozšěrjenje wuběra (z + Umsch (⇧)Dele (↓)/Horje (↑)) ke kóncej wobłuka w špalće skoči, kotraž je so jako poslednja spočatnemu wuběrej přidała. Hdyž tute nastajenje njeje zmóžnjene, rozšěrjenje wuběra (z + Umsch (⇧)Dele (↓)/Horje (↑)) ke kóncej wobłuka w špalće skoči, hdźež je so wuběranje celoweho wobłuka startowało. Samsne wězo při rozšěrjenju wuběra na linki z +Umsch (⇧)Nalěwo (←)/Naprawo (→) płaći.

Prošu podpěrajće nas!