Nastajenja LibreOffice Calc

Definuje wšelake nastajenja za tabelowe dokumenty, wobsah, kotryž so ma pokazać a směr kursora po celowym zapisku. Móžeće tež sortěrowanske lisćiny definować, ličbu decimalnych městnow nastajić a nastajenja za natočenje a wuzběhnjenje změnow postajić.

Přistup k tutomu přikazej …

Wočińće tabelowy dokument, wubjerće – LibreOffice Calc.


Powšitkowne

Definuje powšitkowne nastajenja za tabelowe dokumenty.

Standardy

Definuje standardne nastajenja za nowe tabelowe dokumenty.

Napohlad

Definuje, kotre elementy hłowneho wokna LibreOffice Calc so pokazuja. Móžeće tež wuzběhnjenje hódnotow w tabelach pokazać abo schować.

Wobličić

Definuje wobličenske nastajenja za tabelowe dokumenty. Definuje zadźerženje tabelowych dokumentow z iteratiwnymi poćahami, datumowe nastajenja, ličbu decimalnych městnow a hač so ma na mało- a wulkopisanje dźiwać, hdyž so w tabelach pyta.

Formla

Definuje nastajenja formloweje syntaksy a při začitowanju nastajenjow za LibreOffice Calc.

Sortěrowanske lisćiny

Wšě swójske lisćiny so w dialogu Sortěrowanske lisćiny pokazuja. Móžeće tež swójske lisćiny definować a wobdźěłać. Jenož tekst da so jako sortěrowanske lisćiny wužiwać, nic ličby.

Změny

Dialog Změny wšelake nastajenja za wuzběhowanje natočenych změnow w dokumentow podawa.

Kompatibelnosć

Definuje nastajenja kompatibelnosće za LibreOffice Calc.

Lěsyca

Podawa nastajenja za konfigurujomnu lěsycu na wašich dokumentowych stronach. Tuta lěsyca wam pomha, eksaktnu poziciju wašich objektow postajić. Móžeće tež tutu lěsycu do linije z „magnetiskej“ łójenskej lěsycu stajić.

Ćišćeć

Postaja ćišćerske nastajenja za tabelowe dokumenty.

Wróćo stajić

Staja změny wróćo, kotrež su so w aktualnym rajtarku přewjedli, na te nastajenja, kotrež do toho we wočinjenym dialogu běchu.

Prošu podpěrajće nas!