Pozadk

Podawa pozadk za HTML-dokumenty. Pozadk za nowe HTML-dokumenty a za te, kotrež začitaće, płaći, doniž njejsće swójski pozadk definował.

Přistup k tutomu přikazej …

Wočińće HTML-dokument, wubjerće – LibreOffice Writer/Web – Pozadk.


Klikńće na barbu. Klikńće na tłóčatko Žadyn, zo byšće pozadkowu barbu wotstronił.

Prošu podpěrajće nas!