Změny

Definuje napohlad změnow w dokumenće.

Zo byšće změny w swojim tekstowym abo tabelowym dokumenće natočił abo pokazał, wubjerće Wobdźěłać – Změnam slědować – Natočić abo Wobdźěłać – Změnam slědować – Pokazać.

Přistup k tutomu přikazej …

Wočińće tekstowy dokument, wubjerće – LibreOffice Writer – Změny.


Tekstowe zwobraznjenje

Definuje nastajenja za pokazowanje natočenych změnow. Wubjerće typ změnow a wotpowědny pokazowanski atribut a barbu. Přehladkowe polo wuskutk wubranych pokazowanskich nastajenjow pokazuje.

Zasadźenja / Atributy

Podawa, kak so změny w dokumenće pokazuja, hdyž so tekst zasadźuje.

Zhašenja / Atributy

Podawa, kak so změny w dokumenće pokazuja, hdyž so tekst zhaša. Jeli zhašenja teksta natočeće, so tekst z wubranym atributom (na přikład přešmórnjeny) pokazuje a so njezhaša.

Změnjene atributy/Atributy

Definuje, kak so změny tekstowych atributow w dokumenće pokazuja. Tute změny so na atributy kaž tučny, kursiwny abo podšmórnjeny wuskutkuja.

Barba

Móžeće tež barbu wubrać, zo byšće kóždy typ natočeneje změny pokazał. Hdyž wuměnjenje „Po awtorje“ w lisćinje wuběraće, so barba awtomatisce přez LibreOffice postaja a potom měnja, zo by awtorej kóždeje změny wotpowědowała.

Změnjene linki

Zo byšće podał, kotre linki teksta su so změnili, móžeće marku definować, kotraž so na lěwej abo prawej kromje strony jewi.

Marka

Definuje, hač a hdźe so změnjene linki w dokumenće markěruja. Móžeće marki tak stajić, zo bychu so přeco na lěwej abo prawej kromje strony zjewili, abo na wonkownej abo nutřkownej kromje.

Barba

Podawa barbu za wuzběhnjenje změnjenych linkow w teksće.

Polo přehlada

Pokazuje přehlad aktualneho wuběra.

Prošu podpěrajće nas!