Zakładne pisma

Podawa nastajenja za zakładne pisma we wašich dokumentach.

Móžeće tež zakładne pisma za aziske rěče a za rěče z kompleksnym tekstowym wuhotowanjom změnić, jeli podpěra za nje je w – Rěče a narodne šemy – Powšitkowne zmóžnjena.

Tute nastajenja zakładne pisma za předdefinowane předłohi definuja. Móžeće tež předłohi standardneho teksta změnić abo přiměrić.

Přistup k tutomu přikazej …

Wočińće tekstowy dokument, wubjerće – LibreOffice Writer – Zakładne pisma (zapadne).

Wočińće tekstowy dokument, wubjerće – LibreOffice Writer – Zakładne pisma (aziske). Podpěra za aziske rěče dyrbi zmóžnjena być.


Zakładne pisma

Standard

Podawa pismo, kotrež so ma wotstawkowu předłohu Standard wužiwać. Pismo wotstawkoweje předłohi Standard so za nimale wšě wotstawkowe předłohi wužiwa, chibazo wotstawkowa předłoha eksplicitnje druhe pismo definuje.

Wulkosć

Podawa wulkosć pisma.

Nadpismo

Podawa pismo, kotrež so ma za nadpisma wužiwać.

Lisćina

Podawa pismo a pismowu wulkosć za wotstawkowu předłohu Lisćina, kotraž so přez wšě wotwodźene wotstawkowe předłohi namrěwa.

Hdyž wuběraće, zo byšće wotstawk z čisłami abo naličenskimi znamješkami w tekstowym dokumenće formatěrować, program tute wotstawkowe předłohi awtomatisce připokazuje.

Popis

Podawa pismo, kotrež so za popisy wobrazow a tabelow wužiwa.

Zapis

Podawa pismo, kotrež so za zapisy, hesłarje a zapisy wobsaha wužiwa.

Standard

Staja hódnoty, kotrež su w dialogu widźomne, na hódnoty standardneje instalacije wróćo.

warning

Wobkrućenje so njejewi, doniž standardne hódnoty njejsu znowa začitali.


Prošu podpěrajće nas!