Nastajenja LibreOffice Writer

Tute nastajenja wašnje postajeja, na kotrež z tekstowymi dokumentami wobchadźeja, kotrež su so w LibreOffice wutworili. Je tež móžno, nastajenja za aktualny tekstowy dokument definować. Globalne nastajenja so awtomatisce składuja.

Přistup k tutomu přikazej …

Wočińće tekstowy dokument, wubjerće – LibreOffice Writer.


Powšitkowne

Podawa powšitkowne nastajenja za tekstowe dokumenty.

Napohlad

Definuje standardne nastajenja za zwobraznjowanje objektow we wašich tekstowych dokumentach a tež standardne nastajenja za woknowe elementy.

Formatěrowanske pomocki

Definuje w tekstowych a HTML-dokumentach LibreOffice pokazanje za wěste znamješka a za direktny kursor.

Lěsyca

Podawa nastajenja za konfigurujomnu lěsycu na wašich dokumentowych stronach. Tuta lěsyca wam pomha, eksaktnu poziciju wašich objektow postajić. Móžeće tež tutu lěsycu do linije z „magnetiskej“ łójenskej lěsycu stajić.

Zakładne pisma (zapadne)

Podawa nastajenja za zakładne pisma.

Zakładne pisma (aziske)

Podawa nastajenja za zakładne aziske pisma, jeli podpěra za aziske rěče je pod – Rěče a narodne šemy – Powšitkowne zaktiwizowana.

Zakładne pisma (CTL)

Podawa nastajenja za zakładne rěče z kompleksnym tekstowym wuhotowanjom, jeli podpěra je pod – Rěče a narodne šemy – Powšitkowne je zaktiwizowana.

Ćišćeć

Podawa ćišćerske nastajenja w tekstowym abo HTML-dokumenće.

Tabela

Definuje atributy tabelow w tekstowych dokumentach.

Změny

Definuje napohlad změnow w dokumenće.

Kompatibelnosć

Podawa nastajenja kompatibelnosće za tekstowe dokumenty. Tute nastajenja při optimowanju LibreOffice pomhaja, hdyž so dokumenty Microsoft Word importuja.

Awtomatiski popis

Podawa nastajenja za popisy, kotrež so zasadźenym objektam awtomatisce přidawaja.

Serijowa e-mejl

Podawa wužiwarske informacije a serwerowe nastajenja, hdyž serijowe listy jako mejlki sćeleće.

Prošu podpěrajće nas!