Nałoženske barby

Nastaja barby za wužiwarski powjerch LibreOffice. Móžeće aktualne nastajenja jako barbowu šemu składować a je pozdźišo zaso začitać.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće – LibreOffice – Nałoženske barby.


Bjezbarjernosć w LibreOffice

Barbowa šema

Barbowe šemy składować a zhašeć.

Šema

Wuběra barbowu šemu, kotruž chceće wužiwać.

Składować

Składuje aktualne nastajenja jako barbowu šemu, kotruž móžeće pozdźišo zaso začitać. Mjeno so polu Šema přida.

Mjeno barboweje šemy

Zapodajće mjeno za barbowu šemu.

Zhašeć

Zhaša barbowu šemu, kotraž so w polu Šema pokazuje. Njemóžeće standardnu šemu zhašeć.

Swójske barby

Wubjerće barby za elementy wužiwarskeho powjercha.

Zo byšće barbu na element wužiwarskeho powjercha nałožił, zawěsćće, zo so polo před mjenom wuběra. Wuprózdńće kontrolny kašćik, zo byšće element wužiwarskeho powjercha schował.

Symbol za Notica

Někotre elementy wužiwarskeho powjercha njedadźa so schować.


Symbol za Notica

Zo byšće widźomnosć kursora polěpšił, nastajće pozadkowu barbu nałoženja mjez 40 % a 60 % šěrje. Změni so awtomatisce do 40 % šěrje.


Barbowe nastajenje Awtomatiski staja element wužiwarskeho powjercha na standardnu barbu barboweje šemy.

Barbowe nastajenja za „Wopytane wotkazy“ a „Njewopytane wotkazy“ jenož za dokumenty płaća, kotrež su so wutworili, po tym zo sće nastajenja nałožił.

Prošu podpěrajće nas!